Wczytuję...

Finansowanie badań naukowych w dziedzinie zdrowia przez UE

“Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” to jedno z wyzwań społecznych (SC1) w Horyzoncie 2020, programie ramowym badań i innowacji Unii Europejskiej. Jego celem jest rozwiązywanie problemów zdrowotnych w Europie i na świecie (jak np.: starzenie się społeczeństwa, wzrost obciążenia chorobami, nietrwałe systemy opieki zdrowotnej i nierówny do nich dostęp) poprzez multidyscyplinarne badania stosowane.

Dysponując budżetem w wysokości 7 472 mln euro na lata 2014-2020, jest największym międzynarodowym programem współpracy badawczej, obejmującym również współpracę publiczno-publiczną (np. EDCTP i AAL) oraz publiczno-prywatną (np. IMI). W ramach programu można finansować doskonałość w badaniach naukowych i innowacjach w dziedzinie zdrowia, skupiając wiodące podmioty z Europy i z całego świata.

KPK – Twój Krajowy Doradca ds. Horyzontu 2020

Krajowe Punkty Kontaktowe do wyzwania społecznego 1 (SC1 NCPs), określane również jako “KPK Zdrowie”, to osoby nominowane przez organy krajowe w krajach członkowskich i stowarzyszonych aby zapewnienić wsparcie potencjalnym wnioskodawcom programu "Horyzont 2020". Kraje pozaeuropejskie mogą również wyznaczać punkty kontaktowe ds. zdrowia.

Co Twój KPK Zdrowie może zrobić dla Ciebie?

Pomóc lepiej zrozumieć Program Badań i Innowacji UE, Horyzont 2020 i Wyzwanie Społeczne 1

Informować o aspektach charakterystycznych dla zdrowia, np. o etyce lub badaniach klinicznych

Odpowiedzieć na pytania dotyczące finansowania badań i innowacji w sektorze zdrowia przez UE

Wspierać i prowadzić przez proces składania wniosku

Organizować wydarzenia informacyjne w swoim regionie lub instytucji na temat konkursów i programów zdrowotnych UE

Oferować pomoc w zakresie identyfikacji właściwych tematów i pisania wniosków

Doradzać w zakresie procedur administracyjnych i kwestii prawnych

Pomagać w poszukiwaniu partnerów przez sieć NCP, wydarzenia partnerskie i inne dostępne narzędzia

Co Twój KPK Zdrowie może zrobić dla Ciebie?
© pepscostudio – stock.adobe.com

Historie sukcesów

Orientacyjny budżet

SC1 + IMI 2

SC1 + IMI 2Mio €
2014 - 20184.041
2019 - 20201.971

Co to jest Health-NCP-Net?

Health NCP Net 2.0 (HNN 2.0) - Sieć Punktów Kontaktowych ds. Zdrowia, to projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020 na działania koordynacyjne i wspierające. Celem jest poprawa i profesjonalizacja usług KPK ds. zdrowia w dziedzinie finansowania europejskich badań naukowych i innowacji w zdrowiu. Sieć oferuje budowanie potencjału i szereg działań mających na celu zdobycie dodatkowej wiedzy ułatwiającej współpracę międzynarodową i wymianę dobrych praktyk między krajowymi punktami kontaktowymi (NCP) w ramach wyzwania społecznego 1: "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan" (SC1).

Konsorcjum HNN 2.0 składa się z 13 wysoko wykwalifikowanych organizacji, zarówno doświadczonych jak i mniej doświadczonych KPK w całej Europie i integruje nowe dyscypliny połączone w SC1 w ramach H2020.

Znajdź swój punkt kontaktowy

Partnerzy projektowi

Polski