Φορτώνει...

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας

Το πρόγραμμα «Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία» είναι μια Κοινωνική Πρόκληση (ΚΠ1) του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπεύει να αντιμετωπίσει σημαντικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας (δηλ. γήρανση του πληθυσμού, αύξηση της επιβάρυνσης της υγείας, μη βιώσιμα και άνισα συστήματα υγείας και περίθαλψης) μέσω διεπιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας.

Με προϋπολογισμό 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020, είναι το μεγαλύτερο πολυεθνικό πρόγραμμα συνεργατικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου τομέα (π.χ. EDCTP και AAL) και δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (π.χ. IMI). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την αριστεία στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγείας, συγκεντρώνοντας τους κορυφαίους από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

ΕΣΕ – ο εθνικός σας σύμβουλος για τον «Ορίζοντα 2020»

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Κοινωνική Πρόκληση 1 (ΕΣΕ ΚΠ1), που αποκαλούνται επίσης «ΕΣΕ για την Υγεία», είναι άτομα που ορίζονται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών για να παρέχουν υποστήριξη σε αιτούντες στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Οι μη ευρωπαϊκές χώρες μπορούν επίσης να ορίσουν Σημεία Επαφής για την Υγεία.

Τι μπορεί να κάνει για εσάς ένα ΕΣΕ για την Υγεία;

Σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και την Κοινωνική Πρόκληση 1

Σας ενημερώνει για τα ειδικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, π.χ. θέματα ηθικής ή κλινικές μελέτες

Απαντά στα ερωτήματά σας σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υγείας

Σας υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της υποβολής προτάσεων

Οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον τομέα της Υγείας και δημοσιοποιεί σχετικές προκηρύξεις στην περιοχή ή στο ίδρυμά σας

Προσφέρει καθοδήγηση για τον εντοπισμό θεμάτων που αντιστοιχούν στο προφίλ σας και στη σύνταξη προτάσεων

Σας συμβουλεύει για τις διοικητικές διαδικασίες και τα νομικά ζητήματα

Σας στηρίζει στην αναζήτηση εταίρων μέσω του δικτύου των ΕΣΕ, των εκδηλώσεων δικτύωσης και άλλων διαθέσιμων εργαλείων

Τι μπορεί να κάνει για εσάς ένα ΕΣΕ για την Υγεία;
© pepscostudio – stock.adobe.com

Ιστορίες επιτυχίας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

SC1 + IMI 2

SC1 + IMI 2Mio €
2014 - 20184.041
2019 - 20201.971

Τι είναι το Health-NCP-Net;

Το έργο Health-NCP-Net 2.0 (HNN 2.0) είναι μια δράση συντονισμού και υποστήριξης που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη βελτίωση και επαγγελματική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΕΣΕ για την Υγεία στο πλαίσιο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Το Δίκτυο ενθαρρύνει την ανάπτυξη ικανοτήτων και ένα σύνολο δραστηριοτήτων για την απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων που διευκολύνουν τη διακρατική συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Κοινωνική Πρόκληση 1 «Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία» (ΚΠ1).

Η κοινοπραξία HNN 2.0 αποτελείται από 13 εξειδικευμένους οργανισμούς υποδοχής ΕΣΕ με ισορροπημένη εκπροσώπηση από έμπειρα και λιγότερο έμπειρα ΕΣΕ της Ευρώπης και ενσωματώνει τους νέους κλάδους που συγχωνεύθηκαν στην ΚΠ1 του «Ορίζοντα 2020».

Βρείτε ΕΣΕ στη χώρα σας

Εταίρος έργου

Ελληνικά